Predpokladáme že našich obchodných partnerov bude zaujímať, na akých stavbách sme sa podieľali. Vyberáme len niektoré z nich:

 

 • Administratívna budova, Kálov 256/15, Žilina
 • Sklad nebespečných odpadov Nededza – Gbeľany
 • Rekonštrukcia objektu ÚVTOS a ÚVV Ilava
 • Rekonštrukcia chata Oravica
 • Okresný súd Námestovo
 • MŠ – Snežnica
 • Honda Žilina
 • NN Slovakia s.r.o.
 • Rekonštrukcia el. inšt. GR – UVV Bratislava
 • Prestavba a nadstavba ZŠ s MŠ Brezno, ul. Pionierov
 • Obchodné centrum Hrad, Žilina
 • MADARAS, obch. str., Spišská Nová Ves
 • Polyfunkčný dom – Casíno, Na Bráne Žilina