Spoločnosť AZ ELEKTRO s.r.o. bola založená 12. apríla 2005 a do obchodného registra pri Okresnom súde v Žiline bola zapísaná 14. apríla 2005. Práce vykonávame vo vysokej kvalitne, dôkazom čoho je, že do dnešného dňa neevidujeme ani jednu reklamáciu. V prípade, že by sa tak stalo, nahlásenú vadu odstránime bez zbytočného odkladu.

 

Firma sa sústreďuje na kompletné elektroinštalačné práce:

Slaboprúd

NN-napätie

VN-napätie

Bleskozvody

Výhrev žľabov

Výroba rozvádzačov

Elektrické vykurovanie domov

Stavebný dozor

Elektrické prípojky

Kontroly ručného prenosného náradia

Projektová dokumentácia

 Revízie